CD&V

 •       Open ruimte zijn mooie vergezichten over akkers en weiden. Maar open ruimte is nauw verweven met het platteland. Ik
  Lees meer

  Landbouw/Platteland

 •       Onze jeugd is de zuurstof voor de toekomst. Wij moeten zorgen dat zij de ruimte en de zuurstof krijgen
  Lees meer

  Jeugd

 •       Duurzaamheid is een zeer actuele term die alles dekt rond bewust omgaan met energie. Maar de term duurzaamheid dekt
  Lees meer

  Duurzaamheid

 •       Betaalbaar wonen hangt samen met een goed beleid op vlak van ruimtelijke ordening. We moeten de principes hanteren van
  Lees meer

  Betaalbaar wonen