logo cdenv

Politiek

 

 

         
 • Politiek actief sinds 2000 binnen diverse geledingen van CD&V
  • Bestuur Heist-op-den-Berg
  • Regio bestuur
  • Provinciaal bestuur
  • Fractie gemeenteraad


   Nam deel aan :
  • Gemeenteraads verkiezingen 2006, 737 stemmen
  • Vlaamse parlementsverkiezingen 2009, 6246 voorkeurstemmen
  • Gemeenteraadsverkiezingen 2012, 1140 voorkeurstemmen
  • Vlaamse parlementsverkiezingen 2014, 4027 voorkeurstemmen


 • Sinds 2013 Schepen ruimtelijke ordening, landbouw, platteland, wonen, energie en duurzaamheid
 • Lid Raad van Bestuur Zonnige Kempen
 • Lid adviescomité B (Pidpa-HidroRio)
 • Voorzitter Erfgoedcel Berg & Nete 

 

Waarom die politieke ambitie?

Politiek was nooit veraf.

 

Ten huize Van den Bruel werd er geregeld over politiek gepraat. Zowel de gemeentelijke als de nationale politiek was een dagelijks gespreksonderwerp.

 

Geregeld waren er hevige discussies over diverse onderwerpen. Het tijdperk Martens en Dehaene staat dan ook in mijn jeugdherinneringen gegrift.

 

Sinsdien is mijn interesse in de politiek alleen maar toegenomen. Dan kan je twee dingen doen, ofwel aan de zijlijn staan, toekijken en commentaar geven of je actief binnen CD&V inzetten. Ik koos voor het laatste en dit is een bewuste keuze. Je kan als man of vrouw in de straat wel degelijk helpen en het verschil maken.

 

De geschiedenis herhaalt zich, net zoals vroeger ten huize Van den Bruel, is nu ook politiek geregeld het gespreksonderwerp tussen moeke, vake en de kinderen.

 

 
   

Waar sta ik voor

 

De kracht van een trekpaard met gezond verstand, Sterk werk !
Doordacht, proactief en rotsvast.

 

Politiek bedrijven, samen met jou

 

Een doordacht en een sterk beleid maken met doelgerichte en duurzame oplossingen, dat is politiek met visie. Met een grote betrokkenheid groeien naar een leefomgeving waar het voor iedereen goed is te vertoeven. Samen met en voor jou, daar zit mijn kracht en visie.


Samen met jou, betekent voor mij tussen de mensen vertoeven, horen wat hun bekommernissen zijn en waar er problemen schuil gaan.

 

Proactief inspelen op de noden van mensen, is luisteren en zoeken naar oplossingen. Dikwijls zijn het immers de kleine dingen: een kapotte lamp, zwerfvuil, een put in het fietspad waar een mens zich aan ergert.

 

Rotsvast is in eenvoudige klare taal zeggen waar het op staat, met 2 voeten op de grond, overtuigd, beredeneerd, betrouwbaar gebaseerd op dossierkennis.

 

Doordacht aan politiek doen betekent dossierkennis met een duidelijke visie.
Visie hebben is nodig om te weten welke weg je uitwil met onze leefomgeving. Samen met jou, kijken en uitkijken naar die duurzame en doelgerichte oplossingen. Met een grote betrokkenheid groeien naar een leefomgeving waar het voor iedereen goed is te vertoeven. Dat is mijn doel.

 

 

   

Mijn speerpunten

 

Mensen vertegenwoordigen doe je enkel èn alleen door actief deel te nemen aan de verkiezingen. Mijn inzet gaat naar :

 

 

Betaalbaar wonen   

Aangenaam en betaalbaar wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen hangt samen met een goed beleid op vlak van ruimtelijke ordening. We moeten de principes hanteren van duurzaam omgaan met onze open ruimte en kernversterking en kernverdichting.

 

We zijn jong en we willen gaan samenwonen. Betaalbare woningen of bouwgronden daar begint de zoektocht. Hier kunnen de gemeenten de regierol opnemen in :

 • Sociale woningbouw
 • Kleine bouwpercelen
 • Gemeentelijk/regionale verkavelingen zodat mensen in eigen streek kunnen blijven wonen
 • Renovatie stimuli om leegstaande gebouwen te renoveren en verkrotting tegen te gaan
 • Inzetten op betaalbare huurwoningen

 

Ik ben een dagje ouder maar waar moet ik heen?

 • Aandacht voor zorgwoningen : gecombineerde woningen voor ouderzorg
 • Kangoeroewonen stimuleren 

 

Doordacht omgaan met ons plaatselijk bouwkundig erfgoed

 

 

 Jeugd  

een leuke, energieke en bereikbare leefomgeving voor jong en oud

Heist goed bereikbaar met fiets,autodelen, openbaar vervoer

 • Zorgen dat jonge gezinnen zich goed voelen binnen onze gemeenschap door bv. goede kinderopvang, opvoedingsondersteuning, G-sport initiatieven.
 • Goede zorg voor ouderen, liefst in hun eigen leefomgeving door bv. mantelzorg, aangepast wonen.
 • Erkenning voor de vrijwilliger, zij organiseren evenementen, zij brengen de mensen samen, zorgen voor het bruisende leven.
 • financiële steun voor de werking van jeugdverenigingen en jeugdafdelingen
 • speelbossen en pleintjes, kwaliteitsvolle publieke ruimte
 • feesten en fuiven in de plaatselijke kern moet mogelijk blijven

 

 

 Duurzaamheid  

Duurzaam leven met oog voor de toekomst  (grondstoffen, energie, open ruimte, natuur, kernversterking …)

 

Voor mij is duurzaamheid “een doe-woord” dat ons aanzet om samen te werken aan een betere toekomst.

 • Simuleren van alternatieve energieën (wind, zon, warmtepomp, gecombineerde systemen).
  • Isolatie van muren, vloer, en dak.
  • Duurzaam watergebruik
  • Gebruik van duurzame materialen
  • Doordacht her- en gebruik van water

 • Stimuleren om voedingsproducten te kopen uit eigen streek, zo verkleinen we onze voetafdruk.

 • Zorgzaam omgaan met de open ruimte door een doorgedreven inbreidingsbeleid (onbebouwde bouwpercelen als eerste aansnijden, verkrotting en leegstand aanpakken)

 • Kwaliteitsvol invullen van de publieke ruimte (groen, toegankelijk, …)

 

 

 Platteland  

vrijetijdsbesteding en ondernemingszin samen HAND in HAND in de open ruimte van het platteland

Open ruimte zijn mooie vergezichten over akkers en weiden. Maar open ruimte is nauw verweven met het platteland. Ik ijver daarom voor een platteland met:

 • aangepaste mobiliteit (goed uitgeruste fietspaden, parkeergelegenheid,…) gekoppeld aan goede centrumverbindingen (fiets- en busverbindingen)
 • Ondernemerzin in het bruisende winkelhart maar ook plaats voor ondernemen op maat van de dorpskernen
 • Bewoonbaar platteland met uitgeruste dorpsfuncties (bakker, beenhouwer, gemeentelijke dienstverlening,…)
 • Plaats voor land- en tuinbouw net als voor de recreant
 • Voor land- en tuinbouw: rechtszekerheid van de landbouwgronden, planschaderegeling, ruimte voor innovatie
 • Goed waterbeleid in het buitengebied