logo cdenv

Wim & Heist

Wim & Heist  

“Gezond boerenverstand” & gemeente een tandem voor de toekomst.


Het bruisende van een stad, de rust van het platteland, onze gemeente heeft het allemaal! Zes jaar geleden trokken we de straat op met de slogan “Platteland met pit in de kern” . Wat toen een slogan was is nu een begrip.


In Heist is er altijd wel wat te beleven. De verschillende verenigingen, verspreid over alle deelgemeenten, zorgen voor het bruisende Heistse Leven. Aangevuld met o.a. het Cultuurcentrum, de Bergstraat, het Sportcentrum, de horeca en niet te vergeten de economische motor de kleinhandel en de industrie maken zij Heist tot een zeer levendige kern. Je hoeft Heist niet uit voor een babbel op een leuk terrasje, een sportevenement, een frisse wandeling of om een goeie brok cultuur mee te pikken.


Heist biedt rust, die kan je al vinden op wandelafstand van het centrum en in alle deelgemeenten die onze gemeente rijk is. Ieder met zijn eigen karakter.


Maar Heist is meer en kan meer !


Waar sta ik voor de volgende 6 jaar?Betaalbaar wonen   

Betaalbaar wonen

 

Betaalbaar wonen hangt samen met een goed beleid op vlak van ruimtelijke ordening. We moeten de principes hanteren van duurzaam omgaan met onze ruimte en kernversterking (bouwgronden in de kernen als eerste aansnijden).


We zijn jong en we willen gaan samenwonen. Betaalbare woningen of bouwgronden daar begint de zoektocht. Hier kunnen de gemeente de regierol opnemen in:

 • Sociale woningbouw
 • Kleine bouwpercelen
 • Gemeentelijk/regionale verkavelingen zodat mensen in eigen streek kunnen blijven wonen
 • Renovatie stimuli om leegstaande gebouwen te renoveren en verkrotting tegen te gaan


Ik ben een dagje ouder maar waar moet ik heen?

 • Aandacht voor zorgwoningen: gecombineerde woningen voor ouderzorg
 • Kangoeroewonen stimuleren

 

 Duurzaamheid  

Duurzaamheid in al zijn facetten


Duurzaamheid is een zeer actuele term die alles dekt rond bewust omgaan met energie. Maar de term duurzaamheid dekt verschillende ladingen !!!


Voor mij is duurzaamheid “een doe-woord” dat ons aanzet om samen te werken aan een betere toekomst.

 • Simuleren van alternatieve energieën (wind, zon, warmtepomp, gecombineerde systemen)
  • Isolatie van muren, vloer, en dak
  • Duurzaam watergebruik
  • Gebruik van duurzame materialen
 • Stimuleren om voedingsproducten te kopen uit eigen streek, zo verkleinen we onze voetafdruk
 • Zorgzaam omgaan met de open ruimte door een doorgedreven inbreidingsbeleid (onbebouwde bouwpercelen als eerste aansnijden, verkrotting en leegstand aanpakken)
 • Zorgen dat jonge gezinnen zich goed voelen binnen onze gemeenschap door bv. goede kinderopvang, opvoedingsondersteuning, G-sport initiatieven
 • Goede zorg voor ouderen, liefst in hun eigen leefomgeving door bv. mantelzorg, aangepast wonen
 • Erkenning voor de vrijwilliger, zij organiseren evenementen, zij brengen de mensen samen, zorgen voor het bruisende leven.

 

 Platteland  

Zorg voor open ruimte


Open ruimte zijn mooie vergezichten over akkers en weiden. Maar open ruimte is nauw verweven met het platteland. Ik ijver daarom voor een platteland met

 • Aangepaste mobiliteit (goed uitgeruste fietspaden, parkeergelegenheid,…) gekoppeld aan goede centrumverbindingen (fiets- en busverbindingen)
 • Bewoonbaar platteland met uitgeruste dorpsfuncties (bakker, beenhouwer, gemeentelijke dienstverlening,…)
 • Plaats voor land- en tuinbouw net als voor de recreant
 • Voor land- en tuinbouw: rechtszekerheid, planschaderegeling, ruilverkaveling op bedrijfsniveau
 • Goede afwatering van het buitengebied

 

 Jeugd  

Ruimte en zuurstof voor onze jeugd


Onze jeugd is de zuurstof voor de toekomst. Wij moeten zorgen dat zij de ruimte en de zuurstof krijgen om zich uit te leven, dingen te ontdekken. Ik denk dat hier we een tandje kunnen bijsteken:

 • financiële steun voor de werking van jeugdverenigingen en jeugdafdelingen
 • speelbossen en pleintjes, infrastructuur voor  bv. een skeelerbaan, een skate- en waveboardpark
 • feesten en fuiven in de plaatselijke kern moet mogelijk zijn
 • grabbelpas en sportweken tijdens de schoolvakanties